CAO Nederlandse Universiteiten – Ophaalsessie

Maandag 5 december vindt in Huize Heyendael een ophaalsessie plaats waarbij je input kan leveren omtrent de nieuwe CAO. Onderhandelaar Sander Wesdorp is aanwezig in de Van Agt-kamer om van 13.30 – 15.30 met jou in gesprek te gaan. De zaal is open vanaf 12.30.

Aanmelden is fijn, want dan is er in elk geval voldoende koffie en thee ;). Let op: je hoeft GEEN lid te zijn van de FNV om deel te kunnen nemen.

OR lijst: mensen en programma

We hebben een prachtig divers team van de FNV voor de Ondernemingsraad van de Radboud universiteit.

in de vorige periode hebben ze zich vol ingezet voor onze belangen, hulde.

Komende periode gaan ze dat weer doen.

Stem op een van hen!

Nieuwsbrief 11 2018

Nieuwsbrief november 2018

Best FNV lid,

Hier de nieuwsbrief van de FNV voor al haar leden binnen de Radboud Universiteit.
Kopieer en verspreid hem naar hartenlust: zo zien je collega’s wat het belang van een vakbond is en sluiten zich bij ons aan!

Wat vind je in deze nieuwsbrief:

 1. Onze nieuwe cao, begrijpelijk uitgelegd
 2. Update WO in Actie
 3. Werkdrukplannen, merk je al iets?
 4. Pilot Vitaliteitspact: iets voor jou?
 5. Dividendbelasting afgeschaft, maar gaat het geld alsnog naar het bedrijfsleven?
1 Onze nieuwe cao begrijpelijk uitgelegd

Op 30 juni 2018 hebben de VSNU en de vier vakbonden onze nieuwe cao afgesloten.  De cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. De nieuwe salaristabellen per 1 mei 2018 en 1 februari 2019 zijn hier beschikbaar.

Op deze website Caouniversiteiten vindt je de hoofdlijnen van de Cao Nederlandse Universiteiten 2017-2019. Welke cao-afspraken gelden voor jou als medewerker van de Radboud  universiteit? De belangrijkste informatie over arbeidsvoorwaarden, persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd, veilig en gezond werken, je dienstverband en pensioen zie je hier op een rij gezet. Eenvoudig en overzichtelijk.

Disclaimer: in oktober wordt de website geactualiseerd op basis van de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten 2017-2019. Begin november kan je er terecht voor de actuele publieksvriendelijke versie van de cao.

Volledige cao

De informatie over de cao op deze website is niet volledig. Je kunt er daarom geen rechten aan ontlenen. Wil je de volledige cao-tekst lezen? Download dan de Cao Nederlandse Universiteiten of klik door op de betreffende cao-artikelen waar naar verwezen wordt op de website.

2 WO in Actie laatste nieuws!

Iedere woensdag van 12.30u-12.45u komen allen die het initiatief van WO in actie ondersteunen bij elkaar in het Huijgensgebouw, boven de portier.

Waar gaat het om?

WO in actie heeft kort gezegd twee eisen:

 • Afschaffing van de ‘doelmatigheidskorting’ afgesproken in het regeerakkoord als gevolg van eerdere tekorten op de onderwijsbegroting,
 • Herstel van de overheidsbijdrage naar het niveau van 2000 = jaarlijks 1,15 miljard erbij.

Ons CvB ‘heeft sympathie voor de actie’:

Radboud Universiteit: Ga gerust protesteren, maar we steunen de actie niet

NIJMEGEN – Docenten en studenten aan de Radboud Universiteit mogen gerust een dagje gaan actievoeren tijdens een landelijk protest van WOinActie tegen de krappe kas van het hoger onderwijs. Dat zei het College van Bestuur van de Radboud Universiteit maandag tijdens de Gezamenlijke Vergadering. Ergens in december komt een protest in Den Haag. Een exacte datum is nog niet bekend. lees meer: https://www.gelderlander.nl/nijmegen/radboud-universiteit-ga-gerust-protesteren-maar-we-steunen-de-actie-niet~a50dca9c/

3 Werkdruk: werkplan vermindering werkdruk: merk je al iets?

Afgelopen juni heeft de Werkgroep Werkdruk Radboud Universiteit haar plan gepubliceerd om de veel te hoge werkdruk te lijf te gaan.

Twee van de acties die in september 2018 ondernomen zouden worden zijn:

Merk je hier al iets van? Breng je stem uit!

4 Vitaliteitspact

In de nieuwe CAO-NU zijn vakbonden en de VSNU (de universiteiten) een vitaliteitspact overeengekomen. Zij willen daarmee bereiken dat werknemers gezond en vitaal de eindstreep (de AOW) halen. De vrijkomende formatie wordt benut voor in- en doorstroom.

In de nieuwe CAO-NU zijn vakbonden en de VSNU (de universiteiten) een vitaliteitspact overeengekomen. Zij willen daarmee bereiken dat werknemers gezond en vitaal de eindstreep (de AOW) halen. De vrijkomende formatie wordt benut voor in- en doorstroom.

Medewerkers van universiteiten kunnen vanaf 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd minder gaan werken. Het gaat hier om 0,2 fte of 0,4 fte minder (bij een volledige arbeidsduur) tegen een salaris van 85% respectievelijk 70% van het oorspronkelijke salaris met behoud van de volledige pensioenopbouw, waarbij de gebruikelijke premieverdeling tussen werkgever en werknemer van toepassing blijft. Het aantal vakantie-uren per jaar wordt teruggebracht naar het wettelijk minimum zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek over het resterend aantal werkdagen.

De vitaliteitspact is een proef, dus de regeling geldt voorlopig alleen als je hiermee aanvangt tussen 1 januari  2019 en 1 juli 2020 en duurt tot je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt.

De regeling staat in principe open voor medewerkers die aan de voorwaarden voldoen:

 • Vanaf 5 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd
 • Tenminste 10 jaar in dienst
 • Geen verlofstuwmeer (CAO-NU, artikel 5.5) of gebruik van (oude) seniorenregeling (CAO-NU, artikel B20)

·         De medewerker levert alle bovenwettelijke vakantie uren in en krijgt hiervoor een lager aangepast aantal uren terug

·         De regeling geldt ook voor deeltijders, weliswaar met een bodem van 16 uur

·         Bij zwaarwegende bedrijfsbelangen kan het verzoek worden afgewezen

·         Indien de afdeling/dienst vindt dat de werkdruk hiermee te hoog wordt voor de collega’s, kan het verzoek worden afgewezen

Let op: alle universiteiten moeten vóór 1 januari 2019 dus in overleg met de leden in het Lokaal Overleg een regeling gemaakt hebben.

 

5 Dividendbelasting afgeschaft, maar gaat het geld alsnog naar het bedrijfsleven?

Samen voor een sociaal Nederland
De aanhouder wint, niet de aandeelhouder
Op naar 10 november!

De afschaffing van de dividendbelasting hangt in de lucht en nu is het tijd voor de volgende stap. We kunnen het niet laten gebeuren dat het kabinet die twee miljard alsnog, via een omweg, ten goede laat komen aan de grote bedrijven die toch al steeds minder belasting betalen.

Samen kunnen we voorkomen dat de grote bedrijven bepalen waar de 2 miljard euro jaarlijks heengaat. Voor ons is het duidelijk: die twee miljard moet naar de mensen, zodat de welvaart eerlijker en socialer verdeeld wordt in Nederland.

De afgelopen weken bleek al dat de mensen in Nederland boos zijn. Boos op het plan om de dividendbelasting af te schaffen. Boos dat de lonen in de publieke sector al jarenlang achterblijven en dat de werkdruk alleen maar toeneemt. Boos dat er te weinig gedaan wordt om iedereen mee te laten profiteren van de economische groei.

WIJ EISEN ONS GELD OP !

Wij hebben weten te voorkomen dat het kabinet een jaarlijks cadeau van 2 miljard euro kon geven aan de multinationals en buitenlandse aandeelhouders via het afschaffen van de dividendbelasting. Wij eisen nu het geld op dat het kabinet aan de aandeelhouders cadeau wilden doen.

Als je lid bent van de FNV krijg je een gratis treinkaartje, meld je aan op de site: https://www.fnv.nl/over-fnv/ons-werk/acties-campagnes/stop-afschaffing-dividendbelasting/

Hartelijke groet, ook namens
Hans Elvers, voorzitter BLG FNV

Elizabeth van Wensveen
Vakbondsfunctionaris FNV-RU

Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief oktober 2018.

Beste FNV leden,

Deze nieuwsbrief heeft weer eens een andere lay-out: dat houdt ons allemaal wakker, nietwaar?
Ik heb een aantal interessante onderwerpen voor je. Wil je, voor je collega’s, alsjeblieft deze nieuwsbrief uitprinten en opvallend ophangen of verspreiden? Reden: zie punt 5!

Namens de BLG en haar voorzitter Hans Elvers wens ik jullie veel leesplezier.
Elizabeth van Wensveen, Vakbondsfunctionaris FNV RU.

Wat vind je in deze nieuwsbrief:

 1. Ontwikkelingsdagen, wat zijn dat? Kan ik daar wat mee?
 2. Vitaliteitspact, iets voor mij?
 3. BLG, wat is dat eigenlijk?
 4. #WO in actie op de RU campus! Haal je rode vierkantje
 5. Werkgevers willen een sterkere vakbond. Iets voor je collega?

 

1 Ontwikkelingsdagen, wat zijn dat?

Een baan voor het leven behoort, zowel vanuit de werkgever als de werknemer, steeds meer tot het verleden. Een leven lang leren, employability en duurzame inzetbaarheid zijn de termen van deze tijd. Hoewel precieze definities verschillen komt het op hetzelfde neer: gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven ontwikkelen en werken. Dit vraagt van zowel werkgever als van de werknemer een actieve houding in het scheppen en benutten van voorwaarden. In veel cao’s zijn al voorwaarden aanwezig om die duurzame inzetbaarheid handen en voeten te geven.

Zo kent de cao Nederlandse Universiteiten ontwikkelingsdagen, minimaal 2 per jaar. Deze dagen zijn bedoeld voor het vergoten van de duurzame inzetbaarheid. Je kunt de dagen gebruiken voor verschillende activiteiten zoals een cursus, snuffelstages, bezoeken van congressen, workshops of seminars. Ook voor vrijwilligerswerk, mits met een ontwikkelcomponent, zouden deze dagen benut kunnen worden.

In overleg met je leidinggevende kan je ze ook sparen. Heb je je ontwikkelingsdagen nog niet gebruikt? Maak afspraken met je leidinggevende.

 

2 Vitaliteitspact

Universiteiten maken het mogelijk om vanaf 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd minder te gaan werken. Het gaat hier om 0,2 fte of 0,4 fte minder (bij een volledige arbeidsduur) tegen een beloning van 85% resp. 70% van het oorspronkelijke salaris. De pensioenopbouw wordt hierdoor niet beïnvloed.

In de cao-NU 2016-2017 hebben partijen afspraken gemaakt over maatregelen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te faciliteren. Een verdere uitwerking hiervan is het Vitaliteitspact 2019 voor universiteiten. Partijen beogen hiermee werknemers in staat te stellen gezond en vitaal tot de AOW te blijven werken. De vrijkomende formatie wordt benut voor in- en doorstroom. Deze afspraak biedt werknemers de mogelijkheid om vanaf 5 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd 0,2 fte of 0,4 fte minder te gaan werken (bij een volledige arbeidsduur) tegen een salaris van 85% respectievelijk 70% van het oorspronkelijke salaris met behoud van de volledige pensioenopbouw, waarbij de gebruikelijke premieverdeling tussen werkgever en werknemer van toepassing blijft. Het aantal vakantie-uren per jaar wordt teruggebracht naar het wettelijk minimum over het resterend aantal werkdagen.3 Uitgangspunt van de regeling is dat deze budgetneutraal wordt uitgevoerd en dat uitvoering van de regeling niet leidt tot een onevenredige toename van de werkdruk. De regeling wordt daarom vooralsnog voor een beperkte periode ingevoerd, vanaf 1 januari 2019 tot 1 juli 2020. Cao-partijen evalueren de regeling tussentijds voor het einde van de looptijd van deze cao op in ieder geval budgetneutraliteit, effecten op de in- en doorstroom en op de werkdruk. Voor 1 juli 2020 volgt een definitieve evaluatie.

Wil je meer weten: klik hier, of neem voor precieze berekeningen contact op met je Personeel Adviseur.

 

3 BLG, wat is dat eigenlijk?

BLG staat voor Bedrijfs Leden Groep. Dus alle leden van de FNV van de Radboud Universiteit en het RadboudUMC vormen samen onze BedrijfsLedenGroep. Deze groep heeft een bestuur van leden die werkzaam zijn aan onze Radboud, aangevuld met adviseurs, mensen die bij de Radboud gewerkt hebben. Aan deze bestuurstafel komen allerlei FNV-lijnen bij elkaar: onze mensen uit OR, OC, LAC (Landelijke Advies Commissie) LOC (Lokaal Overleg). Het BLG bestuur wordt voorgezeten door Hans Elvers.

Waar hebben we het over? We zorgen dat in alle overlegorganen zoveel mogelijk één FNV geluid gehoord wordt, signaleren problemen en bereiden verkiezingen voor.

Als je nieuwsgierig geworden bent: neem contact op met onze vakbondsfunctionaris Elizabeth van Wensveen vakbondsfunctionarisfnv@ru.nl voor meer info. En misschien wil je uiteindelijk wel de gelederen van ons BLG-bestuur versterken!

 

4 #WOinactie op de RU campus

Vorige week maandag voerde #WOinactie actie bij ons op de campus. In Trouw verscheen er een artikel over. De teneur was dat er weinig mensen op de been waren omdat iedereen het te druk heeft.

Wil je de actie #WOinactie ondersteunen zonder dat je werkdruk nog verhoogd wordt: speldt een rood vierkantje op. Bij mijn kantoor TvA 1.00.12 hangt een zakje met rode vierkantjes. Op onze facebookpagina de link naar het artikel in Trouw. Evenals op onze website. 
Sowieso is het leuk om even op deze social media te kijken, en ons te liken.
Hier ook de rechtstreekse link naar het artikel in Trouw.

 

5 Werkgevers willen een sterkere vakbond

Werkgeversvereniging AWVN wil een sterkere vakbond. Ze willen het lidmaatschap van een vakbond promoten. Waarom?

‘Werkgevers hebben een tegenkracht nodig. Het is belangrijk dat arbeidsvoorwaarden die vakbonden met werkgevers afspreken, breed worden gedragen. Daarvoor moeten vakbonden veel mensen vertegenwoordigen. Het is denkbaar dat werknemers bij ondertekening van hun contract een proeflidmaatschap van een vakbond naar keuze krijgen. Werkgevers moeten uitgebreid informatie verstrekken bij jet aantrekken van mensen over het belang van een sterke vakbond’. Lees hier het hele artikel in Trouw.

Ze hebben wel een punt vind ik! Dus: misschien is er een collega die zich bij een vakbond wil aansluiten?

 

Elizabeth van Wensveen
2 oktober 2018

De RU nieuwsbrief van oktober 2017

Hierbij de nieuwsbrief van oktober. We zitten tegenwoordig ook op Facebook:

https://www.facebook.com/FNVRadboud/

In de nieuwsbrief: waarom stijgen de lonen in Zweden gelijk op met het aantrekken van de economie? En waarom bij ons niet?

En natuurlijk: werkstress, stress, ss…

Ook onze universiteit moet volgens de cao vóor eind 2017 een plan van aanpak van dit item hebben.

En de ‘week van de werkstress’: van 13-16 november.

 Veel leesplezier, en maak je niet (te) druk!

 Hartelijke groet

Elizabeth

2017-10 Nieuwsbrief, oktober

Onze kandidaten voor de OR/OC’s

#1. Lau Schulpen (FSW)

#2. Guido Swart (FNWI)

#3. Margriet Goos (FdM)

#4. Luuk Knippenberg (FSW)

#5. Nico ten Brink (ISC)

#6. Ezra Delahaye (FNWI / FFTR)

#7. Amarins Thiecke (FdR / CPO)

#8. Sylvia Hollander (UB)

#9. Peter Pijnappels (Mediatechniek)