18 jul

Rekening voor schone energie bij hardwerkende Nederlander?

De komende decennia gaat Nederland van het gas af en energie betrekken uit alternatieve bronnen, zoals wind en zon. Het kabinet heeft daarover een breed maatschappelijk akkoord gesloten. De energietransitie biedt veel kansen op nieuw werk, maar kost ook bestaande banen. Vakbonden waarschuwen daarom, dat de rekening niet eenzijdig bij werknemers terecht mag komen.

lees meer hier: https://www.personeelsnet.nl/bericht/vakbonden-rekening-voor-schone-energie-niet-naar-hardwerkende-nederlander

 

17 jul

Doorwerken tot 71?

Zou dat nu echt een goed idee zijn, doorwerken tot je 71e? Ik ben nu 65, kerngezond en superfit. Maar ik ben echt geen 45, ook geen 50 meer. En velen met mij!

Lees het artikel: https://www.gelderlander.nl/dg-werkt/onderzoek-we-kunnen-best-zes-jaar-langer-doorwerken~af05313d/

 

 

 

 

Wil jij doorwerken tot je 70e?
17 jul

Zomer nieuwsbrief

De laatste nieuwsbrief voor de zomer, met info over het vitaliteitspact, zoals dat is afgesproken in de nieuwe cao!  Klik hier!  Nieuwsbrief, juli 2018 

Lees hier de CAO: CAO Universiteiten 2017-2019

Ga je overwegen of je van het vitaliteitspact gebruik gaat maken?

10 jul

Fijne zomervakantie voor iedereen!

Veel zonneschijn, en voldoende regen gewenst!

 

 

 

 

Na de vakantie weer een uitgebreidere nieuwsbrief.

Voor nu: mocht je interesse hebben in de vitaliteitsregeling, zoals die is afgesproken in de nieuwe CAO: besef dat de regeling misschien wel alleen de komende anderhalf jaar geldt!

Laat een berekening maken door DPO wat het voor jou betekent. Denk eventueel aan gedeeltelijk prepensioen om de salarisval te overbruggen.

Een heel goede zomer gewenst, lekker uitrusten,
ook namens de BLG,

Elizabeth van Wensveen
vakbondsfunctioaris

10 jul

Help! laten we wat doen voor de bond! Als we nu allemaal één collega vertellen over het nut en de noodzaak van de vakbond…

 

 

 

 

Er moet bezuinigd en gereorganiseerd worden bij de FNV. De vakbond kampt met structurele financiële tekorten door hoge kosten en een teruglopend aantal vakbondsleden en dus dalende contributie-inkomsten. Honderden banen staan hierdoor op de tocht.

Exacte aantallen kan de FNV pas in het najaar geven, maar een woordvoerder noemt het aantal arbeidsplaatsen dat gaat verdwijnen “substantiëel”. Gedwongen ontslagen komen er niet, wel begeleiding naar werk buiten de FNV. Bij de FNV werken nu 1700 mensen.

Ledenbestand vergrijst

In een intern rapport constateert de vakbond dat het in de afgelopen zeven jaar 100.000 leden is kwijtgeraakt. Er komen wel nieuwe leden bij, maar de uitstroom is groter. Bovendien vergrijst het ledenbestand in rap tempo. Inmiddels is 40 procent van de leden ouder dan 60 jaar en binnen tien jaar stijgt dat naar 60 procent. Overlijden en pensionering zijn de belangrijkste redenen voor het teruglopend ledenaantal, zegt een woordvoerder.

De financiële zorgen spelen eigenlijk al jaren. In 2015 was het tekort bijna 3 miljoen euro, vorig jaar speelde de vakbond nipt quitte, maar als er niks gebeurt loopt het tekort op naar 24 miljoen euro in 2021. Er moet efficiënter en effectiever gewerkt worden, luidt de constatering, dus met minder mensen.

Er zijn wel al forse kostenbesparingen geweest, met onder meer minder kantoorruimte. Bij de grote fusie van de FNV in 2015 is aan de eigen werknemers nog een werkgarantie gegeven tot 2018, wat op zich een dure maatregel is.

Naast de contributies van de leden krijgt de FNV bij elke cao die wordt afgesloten ook een werkgeversbijdrage voor elke werknemer om de kosten mee te dekken. Het afgelopen jaar is de FNV die werkgeversbijdragen een paar keer misgelopen doordat het bedrijf geen handtekening wilde zetten onder een cao of een bedrijf een arbeidsvoorwaardenovereenkomst met de ondernemingsraad sloot, zoals bij Jumbo en Gall&Gall.

11 apr

Uitnodiging interactieve bijeenkomst 3 mei

UITNODIGING.

Beste FNV leden,

 

Graag nodigen we jou en al je collega’s, ook niet-vakbondsleden, uit op 3 mei!

We gaan het hebben over de komende cao, de werkdruk, en wat de FNV hierin betekent en kan betekenen.

 

Wanneer:           3 mei

Hoe laat:             12-14u

Waar:                   Beelzaal Huize Heiendaal

Met:                      lunch

Voor wie:            voor jou en al je collega’s

 

Programma:

 

  • Welkomstwoord door vakbondsfunctionaris
  • Informatie over FNV Onderwijs en Onderzoek
  • Wat doet de FNV (introduceren van kaderleden, vakbondsconsulenten)
  • Wat kan FNV betekenen voor medezeggenschap etc.
  • De vakbondsbestuurder (Jan Boersma of Marthy Schuurman) vertellen over de voortgang cao: inzet vakbonden en VSNU, verloop onderhandelingen, belangrijke onderwerpen.
  • (30-45 minuten)
  • Vragen van de deelnemers en reacties op cao-inzet vakbonden door de deelnemers (15-30 minuten)
  • Terugdringing werkdruk bij universiteiten:
  • Verhaal over werkdruk en hoe nu verder vanuit FNV door vakbondsbestuurder.
  • Gesprek over werkdruk op jullie universiteit en hoe het volgens jullie verder moet.
27 feb

Behoud ons pensioenstelsel

De FNV maakt zich sterk voor allereerst meer kennis over onze pensioenen. we hebben een prachtig collectief stelsel waar we de lasten en lusten samen delen. Waar we geen pech-generatie, of geluk-generatie kennen: solidariteit is de basis van ons stelsel. Meer info: https://www.fnv.nl/over-fnv/onze-standpunten/pensioen-en-aow/ en lees ook: FNV_Pensioenvisie_Samen_delen_een_sterke_keuze

De veranderingen waar de regering nu op koerst doen afbreuk aan de solidariteit. Ook uit financiële kring komt nu een tegengeluid: Han de Jong, Chief Economist bij ABN-AMRO pleit ook voor behoud van ons solidaire pensioenstelsel: FNV pensioen bijeenkomst 2018 02 20 hand out