CAO Nederlandse Universiteiten – Ophaalsessie

Maandag 5 december vindt in Huize Heyendael een ophaalsessie plaats waarbij je input kan leveren omtrent de nieuwe CAO. Onderhandelaar Sander Wesdorp is aanwezig in de Van Agt-kamer om van 13.30 – 15.30 met jou in gesprek te gaan. De zaal is open vanaf 12.30.

Aanmelden is fijn, want dan is er in elk geval voldoende koffie en thee ;). Let op: je hoeft GEEN lid te zijn van de FNV om deel te kunnen nemen.

OR lijst: mensen en programma

We hebben een prachtig divers team van de FNV voor de Ondernemingsraad van de Radboud universiteit.

in de vorige periode hebben ze zich vol ingezet voor onze belangen, hulde.

Komende periode gaan ze dat weer doen.

Stem op een van hen!

Pensioen akkoord

1 Miljoen FNV-leden stemmen van 12 tot en met 15 juni over het voorstel voor een nieuw pensioenstelsel. In het principeakkoord staan onder andere afspraken over het vertragen van de pensioenleeftijd, pensioenopbouw voor zelfstandigen en boetevrij eerder stoppen met werken.

De afspraken op een rij

  • De AOW-leeftijd wordt voorlopig bevroren op 66 jaar en 4 maanden en gaat daarna minder snel omhoog
  • Voor mensen met zwaar werk wordt het mogelijk om eerder te stoppen op basis van cao-afspraken
  • Er komt een onderzoek naar of in de toekomst AOW al mogelijk wordt na 45 dienstjaren
  • Er komt een nieuw collectief en solidair pensioencontract, dat werkelijke rendementen eerder kan toekennen aan de deelnemers. Hierdoor kan het pensioen eerder meestijgen met de prijzen (indexatie)
  • Afschaffing van de doorsneesystematiek; huidige deelnemers bouwen minder pensioen op dan eerder verwacht, In het akkoord is afgesproken dat deze werknemers gecompenseerd gaan worden.
  • De kortingen op de pensioenen van miljoenen gepensioneerden in 2020 en 2021 zijn waarschijnlijk van de baan en anders in elk geval een stuk kleiner
  • Zelfstandigen kunnen makkelijker aansluiten bij het nieuwe collectieve pensioenstelsel

Bereken jouw pensioenleeftijd

Wil jij weten tot welke leeftijd jij moet doorwerken? Check het hieronder! De verwachting is dat mensen steeds ouder worden, en dat daarmee dus de AOW-leeftijd (flink) zal toenemen.

Hoe kan ik stemmen?

Ben je lid van de FNV, dan krijg je een brief met een individuele code in de bus, én een e-mail (als je e-mailadres bij ons bekend is) met dezelfde code. De brieven zijn verstuurd op dinsdag 11 juni. De e-mails worden verstuurd op woensdag 12 juni vanaf 11.00 uur. Hiermee kun je via internet je stem uitbrengen. De link naar het stemformulier staat in de brief en e-mail. Je kunt ook op de blauwe button hieronder klikken. Stemmen kan van woensdag 12 juni 11.00 uur tot en met zaterdag 15 juni 12.00 uur. Na deze ledenraadpleging neemt het Ledenparlement een definitief besluit.

Klik hier en stem!

Meer weten?

Bel ons

Heb je vragen over het principeakkoord pensioenen en/of het referendum? Bel ons dan op 088-368 06 00. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur. Tijdens de stemperiode van 12 tot en met 15 juni hanteren wij afwijkende openingstijden:

woensdag 12 juni van 08.30 – 20.00 uur
donderdag 13 juni van 08.30 – 20.00 uur
vrijdag 14 juni van 08.30 – 20.00 uur
zaterdag 15 juni van 08.30 – 12.00 uur

Kom naar 1 van onze bijeenkomsten

In het hele land worden van 11 t/m 13 juni regionale bijeenkomsten over het voorlopige pensioenakkoord georganiseerd, minimaal 1 per provincie. De bijeenkomsten zijn van 19.30 uur tot 21.30 uur. Laat je informeren en kom praten in jouw regio

Lees onze uitleg

Wil je weten wat we precies hebben afgesproken over het nieuwe pensioenstelsel? Lees dan onze uitleg

Bekijk de vragen en antwoorden

De pensioenen zijn een ingewikkeld gebeuren en dat kan veel vragen opleveren. Daarom hebben we de vragen die ons het meest gesteld worden op een rij gezet. Dat overzicht vind je hier

Landelijke actiedag voor een goed pensioen 18 maart 2019

Op 18 maart voeren we in heel Nederland actie voor een goed pensioen. Doe mee!

Iedereen verdient een goed pensioen. Daar moeten we afspraken over maken met het kabinet. Maar dit kabinet luistert helemaal niet naar wat goed is voor de gewone mensen. Zij luisteren liever naar wat aandeelhouders en multinationals willen. Beloftes worden zelfs gebroken. En dus lukt het niet om goede afspraken te maken over jouw pensioen. 

Heel nederland voert actie

Het wordt tijd dat het kabinet eindelijk eens luistert naar de gewone mensen. Om dat voor elkaar te krijgen voeren we op 18 maart in heel Nederland actie. Want heel Nederland verdient een goed pensioen. Wat daarvoor nodig is hebben we in 3 punten samengevat:

1 – Bevries de AOW-leeftijd en schrap de boete op eerder stoppen met werken

Wij willen dat de (AOW-)leeftijd waarop je kunt stoppen met werken voorlopig blijft staan op 66 jaar. Bevriezen noemen we dat. Want niet iedereen kan in goede gezondheid die steeds hoger wordende AOW-leeftijd halen. En de boete die je werkgever moet betalen als jij eerder dan je 66e wilt stoppen met werken? Weg ermee!

2 – Indexactie van de pensioenen

Als de prijzen van bijvoorbeeld de boodschappen stijgen, is het wel zo fijn als je pensioen ook hoger wordt. Zo kun je die boodschappen gewoon blijven betalen. Dat heet indexeren. Wij willen dat de pensioenen worden geïndexeerd voor iedereen: zowel voor mensen die nu met pensioen zijn als voor mensen die nu pensioen opbouwen voor later.

3 – Een pensioen voor iedereen

Als je werkt, moet je een goed pensioen op kunnen bouwen. Dat geldt voor iedereen. Het doet er niet toe of je een vast contract hebt of bijvoorbeeld zzp’er, zelfstandige of uitzendkracht bent. Want werk is werk.

Bron: FNV website

Landelijke onderwijsstaking 15 maart voor meer investeringen in onderwijs, voor primair tot en met universitair onderwijs

FNV en AOb: landelijke onderwijsstaking op 15 maart voor meer investeringen in onderwijs, voor primair tot en met universitair onderwijs

 

Onderwijs is van levensbelang voor de toekomst van Nederland. Het zorgt voor goed opgeleide jongeren, die hun talenten ontdekken en benutten. Die hun weg weten te vinden in de maatschappij, en klaar zijn om aan de slag te gaan. Daar staat het onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren voor.

Maar de kwaliteit staat onder druk, door personeelstekorten en de hoge werkdruk. Daarom is extra geld nodig voor het hele onderwijs. In het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo stijgen de lerarentekorten. Leerkrachten werken massaal door bij ziekte, invallers zijn niet meer te vinden. Klassen en collegezalen raken bomvol.

De salarissen moeten omhoog om de aantrekkelijkheid van het werken in het onderwijs te vergroten, anders blijven nieuwe leraren weg en kunnen we de hoge kwaliteit van het Nederlandse onderwijs – dat nu al onder druk staat – echt niet meer garanderen.

Wat eisen we onder andere?

Basisonderwijs: Dichten van de loon- kloof met het voortgezet onderwijs, functies van onderwijsondersteuners moeten opnieuw worden gewaardeerd.

Voortgezet onderwijs: Meer carrière- perspectief, alle docenten moeten in een LC-salarisschaal kunnen komen. Terugdringen van de lesweek tot 20 lesuren.

Mbo: Voor iedere mbo-docent moet een lerarenschaal op niveau van LC bereikbaar zijn en er moet meer ruimte komen voor schaal LD voor leraren die worden ingezet in het lesgeven. Meer carrière- mogelijkheden voor onderwijs- ondersteuners en instructeurs.

Hbo: Minimaal salarisschaal 11 voor docenten, in plaats van schaal 10 nu, en een snellere salarisstijging voor ondersteuners.

Wo: Schrap de geplande bezuinigingen. Minder volle collegezalen.

Wat kan jij doen?

Sluit je aan, doe mee met de acties en laat je stem horen. Meer informatie vind je onder ander op de  FNV website , en kom in elk geval op 15 maart naar het Malieveld. Het is nu of nooit: zonder een breed investeringsprogramma gaat ons onderwijs naar de kelder!

 

Kom naar de DAGV bijeenkomst!

Het CVB en het LO hebben een principeakkoord bereikt over de besteding van de decentrale arbeidsvoorwaardengelden (DAVG). Het LO is de lokale afvaardiging van de 4 vakbonden binnen de Radboud Universiteit . Om het akkoord te bekrachtigen leggen de 4 vakbonden dit voor aan hun vakbondsleden. Jij als FNV lid bent hierbij uitgenodigd.

 

Wat zijn decentrale arbeidsvoorwaardengelden?

Dit is een percentage van de totale loonsom door het ministerie vastgesteld wat ten goede moet komen aan arbeidsvoorwaarden die niet centraal in de cao zijn afgesproken, maar wel ten goede moeten komen aan de medewerkers.

Voor de bestedingsdoelen van het vorige akkoord was rond €1.700.000 beschikbaar. Wil je weten waaraan dat besteed is: kijk hier: https://www.radboudnet.nl/personeel/dienstverband/arbeidsvoorwaarden/vm/arbeidsvoorwaarden/decentrale-arbeidsvoorwaardengelden/

De afgelopen periode is er een nieuw principeakkoord overeengekomen voor de periode 2019-2024.

Dit akkoord is natuurlijk nog onder embargo totdat de vakbondsleden hun fiat gegeven hebben. Je kunt het opvragen bij Elizabeth van Wensveen: vakbondsfunctionarisfnv@ru.nl.

Kom naar de bijeenkomst!

Kom op 22 januari van 11u-12u naar Erasmusgebouw E 2.05.

Sprekers oa. : Hans Elvers LO lid namens de FNV, Nico Doppen, DPO

 

Ik hoop je te zien de 22e januari!

Hartelijke groet
namens het bestuur van de bedrijfsledengroep (BLG)

Hans Elvers, voorzitter BLG FNV RU
Elizabeth van Wensveen, vakbondsfunctionaris van de FNV binnen de RU.

Update WOinactie

Beste WOinActie sympathisant aan de RU,

Een korte update van wat er afgelopen maand is gebeurd en wat er te gebeuren staat.

Demonstratie
Bij de demonstratie in Den Haag op 14 december waren ongeveer 2000 docenten en studenten aanwezig, met ook een stevige vertegenwoordiging van de RU. (Voor een sfeerbeeld, zie ons nieuwjaarskaartje onderaan.) De actie kreeg aanzienlijk aandacht in de pers, maar de minister vertoonde zich niet.

Standpunt minister
WOinActie heeft net een gesprek gehad met de minister, waarin toezeggingen dat ze meer gaat toezien op reductie van tijdelijke contracten en het uitgeven van “opgepot geld” bij universiteiten, maar ook geen bereidheid om in het kabinet te pleiten voor meer geld voor hoger onderwijs.

Oproep oppositie 
De voltallige (!) parlementaire oppositie heeft deze week in de Volkskrant de minister opgeroepen om de commissie Van Rijn ook naar de hoogte van het budget voor hoger onderwijs te laten kijken, niet alleen naar hoe het geld wordt verdeeld. WOinActie praat later deze maand zelf met de commissie Van Rijn.

Staking?
FNV en de AOb vinden dat een landelijke onderwijsstaking de logische volgende stap is en mikken op 15 maart (zie stukje in NRC). Dat wordt een staking van het héle onderwijs, van kleuterjuf tot professor, als conclusie van een landelijke actieweek en met het oog op de verkiezingen, kort daarna. Inzet: 4 miljard extra voor onderwijs.

WOinActie vervolg
Op 21 januari is er een landelijk algemene vergadering van WOinActie bij de AOb, 15.00-17.00, Sint Jacobsstraat 22 in Utrecht, om volgende stappen te plannen. Ik plan daar te zijn, als liaison voor RU, maar iedereen is welkom.

WOinActie RU
Ik wil de wekelijkse actie meet-up boven de portiersloge van Huygens even opschorten tot de landelijke plannen duidelijk zijn.
Tot er aan specifiek voor RU weer acties te ondernemen zijn, verwijs ik jullie graag door naar de infokanalen van WOinActie landelijk en je vakbond.

Met vriendelijke groeten,
Willem Halffman

TJA……………………….

Onder de vlag van WOinActie protesteren staf en studenten aankomende vrijdag tegen de aanhoudende bezuinigingen in het hoger onderwijs. Maar waar sommige universiteiten de aanwezigheidsplicht opschorten en zelfs bussen naar Den Haag financieren, tonen de bestuurders van de Radboud Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen nul daadkracht. Ons cvb steunt niet echt!

Jong en nieuwsgierig naar pensioen?

interesse gewekt in pensioen? en Ben je tussen de 18 en 35 jaar?
Meld je dan aan voor het pensioenlab!
Pak als jongere een actieve rol in de pensioenwereld
FNV Jong, CNV Jongeren en VCP Young Professionals roepen jongeren op om actief te worden in pensioenbesturen. Ben je tussen de 18 en 35 jaar meld je dan aan voor de PensioenLab Academie.

De PensioenLab Academie stoomt je in een half jaar klaar om de stem van de jongeren actief te vertegenwoordigen in een bestuur van een pensioenfonds. Je vertegenwoordigt dan je leeftijdsgenoten in de pensioenfondsen en kunt voor alle jongeren in Nederland het verschil maken.

Lijkt dit je wat?
Meld je dan aan voor één van de drie groepen: de Junkies (potentiële bestuurdersklas), de Genieters (VO-leden in spe) of De Verleiders (#ikweetnogweinigvanpensioen).
Kijk op pensioenlab.nl voor meer informatie of om je aan te melden.