Help! laten we wat doen voor de bond! Als we nu allemaal één collega vertellen over het nut en de noodzaak van de vakbond…

 

 

 

 

Er moet bezuinigd en gereorganiseerd worden bij de FNV. De vakbond kampt met structurele financiële tekorten door hoge kosten en een teruglopend aantal vakbondsleden en dus dalende contributie-inkomsten. Honderden banen staan hierdoor op de tocht.

Exacte aantallen kan de FNV pas in het najaar geven, maar een woordvoerder noemt het aantal arbeidsplaatsen dat gaat verdwijnen “substantiëel”. Gedwongen ontslagen komen er niet, wel begeleiding naar werk buiten de FNV. Bij de FNV werken nu 1700 mensen.

Ledenbestand vergrijst

In een intern rapport constateert de vakbond dat het in de afgelopen zeven jaar 100.000 leden is kwijtgeraakt. Er komen wel nieuwe leden bij, maar de uitstroom is groter. Bovendien vergrijst het ledenbestand in rap tempo. Inmiddels is 40 procent van de leden ouder dan 60 jaar en binnen tien jaar stijgt dat naar 60 procent. Overlijden en pensionering zijn de belangrijkste redenen voor het teruglopend ledenaantal, zegt een woordvoerder.

De financiële zorgen spelen eigenlijk al jaren. In 2015 was het tekort bijna 3 miljoen euro, vorig jaar speelde de vakbond nipt quitte, maar als er niks gebeurt loopt het tekort op naar 24 miljoen euro in 2021. Er moet efficiënter en effectiever gewerkt worden, luidt de constatering, dus met minder mensen.

Er zijn wel al forse kostenbesparingen geweest, met onder meer minder kantoorruimte. Bij de grote fusie van de FNV in 2015 is aan de eigen werknemers nog een werkgarantie gegeven tot 2018, wat op zich een dure maatregel is.

Naast de contributies van de leden krijgt de FNV bij elke cao die wordt afgesloten ook een werkgeversbijdrage voor elke werknemer om de kosten mee te dekken. Het afgelopen jaar is de FNV die werkgeversbijdragen een paar keer misgelopen doordat het bedrijf geen handtekening wilde zetten onder een cao of een bedrijf een arbeidsvoorwaardenovereenkomst met de ondernemingsraad sloot, zoals bij Jumbo en Gall&Gall.

Ledenbijeenkomst cao UMC woensdag 4 juli 2018

De onderhandelingen voor een nieuwe cao UMC zijn vastgelopen. wij nodigen jullie van harte uit voor een ledenbijeenkomst die de gezamenlijke bonden in Radboudumc organiseren op:

Datum:       Woensdag 4 juli 2018
Tijdstip:     16.00 tot 18.00 uur
Locatie:      Kasteel Heyendael,  Beelkamer 

In de flyer ‘Actievoeren: is dat nodig? Ja’ vind je meer informatie over de vastgelopen onderhandelingen.

Wij rekenen op jullie komst. En neem gerust een collega mee.

 

Onderhandelingen cao UMC verlopen moeizaam

Op donderdag 22 maart hebben de vier vakbonden (FNV, AC/FBZ, CMHF en CNV) overleg gevoerd met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) over een nieuwe Cao UMC. De voorstellen van de NFU zijn vooral verslechteringen. Werknemers van het Radboudumc hebben op 9 april in een vakbondsbijeenkomst de inzet voor een nieuwe cao van de NFU als absoluut onvoldoende beoordeeld. De uitkomst was gelijk in de andere academische huizen. Op woensdag 25 april wordt er opnieuw onderhandeld en brengen de vakbonden deze boodschap over aan de NFU. Het gaat er om spannen.  Waar liggen de belangrijkste verschillen?

Op woensdag 25 april wordt er opnieuw onderhandeld en weten we of het overleg klapt of niet. Indien de onderhandelingen vastlopen starten we in het Radboudumc met een petitie voor een goede cao UMC. Volg ons via: http://fnv-ru-rumc.nl;

Radboudumc FNV ledenbijeenkomst maandag 9 april

Op donderdag 22 maart is er opnieuw overleg gevoerd met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) over een nieuwe cao UMC. Voorafgaand daaraan heeft een aantal medewerkers uit de acht universitair medische centra de NFU gevraagd om te kiezen voor goede arbeidsvoorwaarden voor hen en hun 64.000 collega’s. Tot nu toe verlopen de onderhandelingen zeer moeizaam. De voorstellen die de NFU steeds inbrengt zijn verslechteringen op hetzelfde thema.

Met de voorstellen die de NFU nu doet, wordt voorbijgegaan aan de aanpak van de hoge werkdruk en een goede generatieregeling. Het is nu tijd om de medewerkers in de ’umc’s aan het woord te laten. De bonden hebben het overleg verdaagd om samen met de medewerkers in gesprek te gaan over de voorstellen van de NFU. Daarom organiseren de bonden tussen 5 april en 17 april in alle umc’s bijeenkomsten.

Kom daarom op maandag 9 april 16.00-17.30 uur naar de bijeenkomst in Kasteel Heyendael, Marijnenkamer. We horen graag jouw mening.

Ben je verhinderd deze dag maar wil je wel je stem laten horen? Mail dan naar fnv@radboudumc.nl

Behoud ons pensioenstelsel

De FNV maakt zich sterk voor allereerst meer kennis over onze pensioenen. we hebben een prachtig collectief stelsel waar we de lasten en lusten samen delen. Waar we geen pech-generatie, of geluk-generatie kennen: solidariteit is de basis van ons stelsel. Meer info: https://www.fnv.nl/over-fnv/onze-standpunten/pensioen-en-aow/ en lees ook: FNV_Pensioenvisie_Samen_delen_een_sterke_keuze

De veranderingen waar de regering nu op koerst doen afbreuk aan de solidariteit. Ook uit financiële kring komt nu een tegengeluid: Han de Jong, Chief Economist bij ABN-AMRO pleit ook voor behoud van ons solidaire pensioenstelsel: FNV pensioen bijeenkomst 2018 02 20 hand out

Actie op de RU tegen werkstress

Landelijk voert het WOFront actie, wij ondersteunen dat door een actie op de RU!

Hoeveel ballen moet en kan jij in de lucht houden?

Speelse actie tegen werkstress

5 december Erasmusplein, 12u – 13u

 

Nieuwe onderhandelingen cao UMC

 

 

 

 

De onderhandelingen voor een nieuwe cao UMC starten eind 2017. Dan maken we nieuwe afspraken over je arbeidsvoorwaarden.
Wij hebben de onderwerpen alvast op een rijtje gezet en nu willen we van jou weten wat jij het belangrijkste vindt. Want hoe beter wij weten wat jij wilt, hoe beter wij met je werkgever kunnen onderhandelen.

Vul gelijk de korte vragenlijst in.
Naar de vragenlijst