21 nov

Goed pensioen: kwestie van fatsoen

#
Beste pensioenactievoerder,
Gisteravond laat is gebleken dat het kabinet niet over de brug komt voor een goed pensioen. De onderhandelingen zijn geklapt. Het persbericht van de FNV vind je hier.

Op elk van de eisen bleek het kabinet niet bereid meer te doen dan vage toezeggingen: commissies, onderzoeken, adviezen… en investeringen alleen op tijdelijke (in plaats van structurele) basis. En dat terwijl de problemen zeer fundamenteel en structureel zijn! Dit is opnieuw een bewijs dat dit kabinet er liever voor kiest om grote bedrijven te spekken dan te investeren in een sociaal Nederland. Wél structureel 4 miljard lastenverlichting, maar géén keuze om de AOW-leeftijd te bevriezen op 66 jaar. Geen oplossing voor ZZP’ers en flexwerkers met slechte pensioenen. Geen oplossing die indexatie veilig stelt. Geen oplossing waardoor eerder stoppen mogelijk wordt voor mensen met zwaar werk.

Daarom doen wij een dringend beroep op jou om de strijd samen met ons op te voeren. Juist nu is het zaak om het kabinet te laten zien dat wij een goed pensioen voor iedereen zullen afdwingen: als het niet lukt aan de onderhandelingstafel, dan in de bedrijven en op straat.

Op zaterdag 24 november om 13:30 uur organiseren we daarom een groot actieberaad om de eerder besproken hoofdlijnen van ons actieplan vast te stellen. Daarbij wijken we natuurlijk niet af van onze eisen:

  1. Bevries de AOW-leeftijd op 66 jaar en schrap de boete op eerder stoppen;
  2. Regel indexatie voor elke generatie
  3. Biedt een pensioen voor iedereen, óók flex en ZZP
  4. Verslechteringen zullen wij nooit accepteren

Nú is het moment om van je te laten horen. Dus kom van de bank, stel de weekendboodschappen uit, neem je lunchafspraak gewoon mee, zeg je sport voor één keertje af… wat je ook van plan was, we vragen je om prioriteit te geven aan deze belangrijke bijeenkomst. Voor een goed pensioen!

05 okt

Maandag 15 oktober informatiebijeenkomst eindbod NFU

Na vele moeizame onderhandelingen en actievoeren, heeft de werkgever op 19 september jl. eenzijdig besloten een ultiem bod neer te leggen, een eindbod. Dat wil zeggen, dat dit het maximale is wat werkgevers willen bieden.
Het volledige eindbod zie je op de website van de FNV, fnv.nl/cao-umc.

Op maandag 15 oktober 16.00 uur is er een informatiebijeenkomst voor FNV leden over het eindbod van de NFU. Deze vindt plaats in het Auditorium, route 296

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om naar deze bijeenkomst te gaan maar heb je toch vragen of opmerkingen? Mail dan naar fnv@radboudumc.nl

Als FNV lid kun je je stem uit brengen op het eindbod NFU voor de cao UMC’s. Is het eindbod voldoende of moeten we doorgaan met actievoeren?
Je hebt je lidmaatschapsnummer nodig om te stemmen. Stemmen is mogelijk tot 29 oktober. Doe dat hier
De uitslag van de stemming hoor je eind oktober/begin november.

05 okt

Vergoeding van de vakbondscontributie? Het kan nog tot 1 november!

Het Radboudumc heeft een keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Dit keuzemodel biedt je de mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden tegen elkaar te ruilen, zodat ze aansluiten op jouw specifieke wensen en behoeften. Zo kun je bruto loon ruilen tegen een netto vergoeding voor de contributie van een vakbond.

Om deel te nemen aan deze regeling, ga je naar Mijn Radboudumc, en kies Mijn gegevens wijzigen (eHR) om naar eHR te gaan. In deze online omgeving kun je zelf eenvoudig en snel de aanvraag regelen. Dien je aanvraag voor 1 november in. In e-hr kun je ook de voortgang van je aanvraag volgen.

Op de servicepagina ‘Keuzemodel arbeidsvoorwaarden’ lees je alle spelregels over het keuzemodel.

De jaaropgave van de vakbondscontributie kun je via deze link van de FNV website downloaden.

05 okt

FNV voor behoud van dividendbelasting

FNV: Nu is ook het laatste bedachte argument vervallen

FNV voorzitter Han Busker: ‘Nu Unilever besloten heeft het hoofdkantoor niet naar Nederland te verhuizen, is ook het laatste door het kabinet bedachte argument voor het afschaffen van de dividendbelasting vervallen. Het wordt tijd dat Rutte dit voornemen zo snel mogelijk van tafel haalt en zijn kabinet aan het werk zet, zodat dit geld bij de Nederlanders terecht komt en niet bij de buitenlandse aandeelhouders.’

10 november
Zaterdag 10 november organiseert de FNV een grote manifestatie op de Dam in Amsterdam voor het behoud van de dividendbelasting. Busker: ‘Als iedereen in Nederland via belastingen bijdraagt aan ons land, is het te bizar voor woorden dat dit niet geldt voor multinationals en hun aandeelhouders. Daarom roepen we alle organisatie en mensen op die dit ook vinden om op 10 november naar Amsterdam te komen.’

Geen enkel verkiezingsprogramma
Busker: ‘Op dit moment stromen de handtekeningen al binnen via petitielijsten en op www.stopafschaffendividendbelasting.nl. Nederland wil deze maatregel niet. Het stond in geen enkel verkiezingsprogramma en niemand heeft hier dus voor gestemd

18 sep

Looneis FNV 5%

FNV: Tijd voor meer vaste banen en een loonsverhoging van 5%

 

De positie van alle werkenden moet in 2019 flink verbeterd worden. De FNV wil dat er meer zekerheid en vaste banen bijkomen, de lonen stevig omhoog gaan en kwaliteit van het vak centraal komt te staan. Werkgevers moeten stoppen met concurrentie op arbeidskosten, hun verantwoordelijkheid nemen en weer investeren in alle werkenden.

 

Meer zekerheid en gelijkheid

FNV wil afspraken maken zodat mensen met onzeker werk hetzelfde loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als hun collega’s in vaste dienst. Werkgevers en opdrachtgevers moeten weer hun verantwoordelijkheid nemen voor alle werkenden in hun bedrijf. Ook de mensen met onzeker werk doen ertoe en moeten gehoord worden. Daarnaast wil de FNV dat er honderdduizenden onzekere contracten omgezet worden naar een vast contract. De doorgeslagen flexibilisering treft vooral jongeren onder 35 jaar; bijna de helft heeft geen vast contract. Zij verdienen meer zekerheid om een bestaan te kunnen opbouwen.

 

Coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid Zakaria Boufangacha: ‘Wij eisen dat werkenden in 2019 nu eens écht gaan meeprofiteren van de economische groei. Nu schaarste op de arbeidsmarkt ontstaat, is dit hét moment om door te pakken. Als het werk structureel is, moet het krijgen van een vaste baan de normaalste zaak van de wereld zijn. Flex is een veelkoppig monster dat ervoor zorgt dat collega’s en generaties tegen elkaar worden uitgespeeld.’

 

De doorgeschoten flex zorgt ervoor dat een collega met een onzeker contract soms wel 50% minder verdient dan een collega met een vast contract. Voor een werknemer met een onzeker contract is een vast contract dan ook de beste loonsverhoging. Boufangacha: ‘Werkenden krijgen met een vast contract een sterkere onderhandelingspositie om een eerlijk deel van de winsten op te eisen en weer zeggenschap te krijgen over hun arbeidsvoorwaarden. Dat is de laatste jaren flink achtergebleven.’

 

Rechtvaardige looneis van 5%

De FNV wil dat de balans tussen winst en arbeidskosten hersteld wordt. Werkenden hebben veel te weinig meegedeeld in de economische groei. De looneis bedraagt 5%, en in sectoren waar meer mogelijk is, zal de inzet van de FNV hoger zijn. Verder wil de vakbond dat mensen met lage inkomens er relatief meer bij krijgen. Deze groep is er de afgelopen jaren het minst op vooruit gegaan. Daarom zet de FNV in op een bodembedrag van 100 euro (bruto) per maand. Dit betekent voor de laagstbetaalden al snel een loonstijging van bijna 6,5%. Boufangacha: ‘De economie groeit flink en de prijzen stijgen daardoor. De bedrijfswinsten zijn nog nooit zo hoog geweest. De lonen kunnen daarom niet achterblijven. Onze looneis van 5% is meer dan gerechtvaardigd.’

 

Werkdruk en gezond pensioen halen

Kwaliteit van werk staat onder druk als werkgevers elke keer op zoek gaan naar de goedkoopste arbeidsvorm. De FNV wil afspraken maken over kwaliteit van werk en duurzame inzetbaarheid, zodat iedereen goed zijn werk kan blijven doen en gezond zijn pensioenleeftijd kan halen. Generatiepacten (ouderen werken minder uren, daar komen jongere werknemers voor terug) en doorbetaald partnerverlof om werk en privé beter te combineren zullen daar onderdeel van uitmaken. Boufangacha: ‘Wij gaan afspraken maken die bijdragen aan verbeteren van kwaliteit van je vak. Oproepcontractjes, min-max contracten waardoor je nauwelijks invloed hebt op roosters, continue bereikbaarheid, constante wisseling van collega’s: het levert enorme werkdruk op. Hierdoor is het  moeilijk om je werk goed uit te voeren en is werk en privé lastig te combineren.’

 

Het Ledenparlement van de FNV heeft vandaag ingestemd met het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2019.

 

 

10 jul

Help! laten we wat doen voor de bond! Als we nu allemaal één collega vertellen over het nut en de noodzaak van de vakbond…

 

 

 

 

Er moet bezuinigd en gereorganiseerd worden bij de FNV. De vakbond kampt met structurele financiële tekorten door hoge kosten en een teruglopend aantal vakbondsleden en dus dalende contributie-inkomsten. Honderden banen staan hierdoor op de tocht.

Exacte aantallen kan de FNV pas in het najaar geven, maar een woordvoerder noemt het aantal arbeidsplaatsen dat gaat verdwijnen “substantiëel”. Gedwongen ontslagen komen er niet, wel begeleiding naar werk buiten de FNV. Bij de FNV werken nu 1700 mensen.

Ledenbestand vergrijst

In een intern rapport constateert de vakbond dat het in de afgelopen zeven jaar 100.000 leden is kwijtgeraakt. Er komen wel nieuwe leden bij, maar de uitstroom is groter. Bovendien vergrijst het ledenbestand in rap tempo. Inmiddels is 40 procent van de leden ouder dan 60 jaar en binnen tien jaar stijgt dat naar 60 procent. Overlijden en pensionering zijn de belangrijkste redenen voor het teruglopend ledenaantal, zegt een woordvoerder.

De financiële zorgen spelen eigenlijk al jaren. In 2015 was het tekort bijna 3 miljoen euro, vorig jaar speelde de vakbond nipt quitte, maar als er niks gebeurt loopt het tekort op naar 24 miljoen euro in 2021. Er moet efficiënter en effectiever gewerkt worden, luidt de constatering, dus met minder mensen.

Er zijn wel al forse kostenbesparingen geweest, met onder meer minder kantoorruimte. Bij de grote fusie van de FNV in 2015 is aan de eigen werknemers nog een werkgarantie gegeven tot 2018, wat op zich een dure maatregel is.

Naast de contributies van de leden krijgt de FNV bij elke cao die wordt afgesloten ook een werkgeversbijdrage voor elke werknemer om de kosten mee te dekken. Het afgelopen jaar is de FNV die werkgeversbijdragen een paar keer misgelopen doordat het bedrijf geen handtekening wilde zetten onder een cao of een bedrijf een arbeidsvoorwaardenovereenkomst met de ondernemingsraad sloot, zoals bij Jumbo en Gall&Gall.