BLG-bestuur

Het bestuur van de bedrijfsledengroep

De bedrijfsledengroep wordt vertegenwoordigd door het BLG-bestuur. Het BLG-bestuur geeft leiding aan en houdt toezicht op het vakbondswerk binnen de Radboud Universiteit en het Radboudumc.

Activiteiten BLG-bestuur
Het BLG-bestuur houdt zich bezig met de volgende activiteiten:

  • collectieve belangenbehartiging;
  • individuele belangenbehartiging (de eerstelijns dienstverlening);
  • ledenwerving en promotie;
  • deelname van FNV(kandidaten) bij verkiezingen van o.a. Ondernemingsraden, inclusief opstellen van kieslijsten en ondersteuning van de gekozen leden;
  • organiseren van ledenvergaderingen op de werkplek, bijvoorbeeld om te stemmen over een nieuwe CAO;
  • kadervorming;
  • vertegenwoordiging in lokale en landelijke vakbondsorganen.

Actief worden als kaderlid?
Als kaderlid verricht je vrijwillig vakbondswerk binnen de Radboud Universiteit of het Radboudumc. Kaderleden spelen een belangrijke rol bij het vakbondswerk. Ze versterken de FNV. Actief zijn kan op verschillende manieren.

Benieuwd naar wat jij kunt betekenen als kaderlid? Neem dan contact op met de vakbondsfunctionaris van je instelling of met de voorzitter van het BLG-bestuur, Annelies van den Brandt-van der Heiden

BLG leden

Caroline Roos :

Caroline Roos

Ezra Delahaye :

Ezra Delahaye

Lau Schulpe :

Lau Schulpe

Louis Hoofd :

Louis Hoofd

Hans Elvers :

Hans Elvers

Annelies Brandt-van der Heiden :

Annelies Brandt-van der Heiden

Mieke Winterink :

Mieke Winterink