FNV update overgangsregeling beroepsprofielen verpleegkundigen-BIG II register

Standpunt FNV Zorg & Welzijn over de Kamerbrief van de Minister van VWS van 5 juni 2019 m.b.t. de overgangsregeling in het kader van het BIG II register.

Naar aanleiding van de brief van de Minister over de overgangsregeling is de nodige onrust ontstaan onder verpleegkundigen. Ook worden ons vragen gesteld over de rol in het voorbereidende proces en over onze standpunten in deze kwestie.

Daarom hieronder nog eens een en ander op een rijtje.

Inhoudelijk: FNV Zorg & Welzijn gaat niet over de vraag welke functies voor een goede zorgverlening nodig zijn en hoe die functies zijn gedifferentieerd. Daar gaan primair de werkgevers over en in het kader van wet- en regelgeving de overheid. Wij bemoeien ons vooral voor de gevolgen voor werknemers. Laat duidelijk zijn dat de opsplitsing in twee niveau’s verpleegkundigen wat ons betreft niet absoluut noodzakelijk is.

 

Procedureel: de Minister heeft een besluit genomen en heeft zich laten adviseren door een commissie van deskundigen en een groot aantal belanghebbende partijen waaronder FNV Zorg & Welzijn. Wij of andere partijen hadden hier geen formele stem in, we zijn alleen gehoord.​ We hebben onze standpunten wel regelmatig in de Branche Advies Raden (BAR) van in ieder geval de ziekenhuizen en GGZ  besproken en getoetst. Dit proces heeft inmiddels zo’n vier jaar (!) gelopen.

Aanvankelijk werden vakbonden hier helemaal niet in betrokken. We hebben ons moeten indringen.

In eerste instantie leken vooral inservice opgeleiden waarvan wij er een groot aantal onder onze leden hebben, kind van de rekening te worden. Dat is echter in dit besluit van de Minister gekeerd. Vandaar dat wij dit als succes zien.

Bij herregistratie over 6 jaar voldoende opleiding EN passende functie noodzakelijk.

In de overgangsregeling kan iedereen zich zonder toets inschrijven in het register waar hij / zij denkt thuis te horen. Bij herregistratie (praktisch gezien over 6 jaar, wet wordt pas volgend jaar zomer van kracht, dan nog 5 jaar overgangstermijn) moet IEDEREEN aantonen werkzaam te zijn op een bij het respectievelijke register verpleegkundige of regieverpleegkundige passende functie. Opleidingsniveau alleen is niet voldoende. Vervolgens moet ook iedereen aantonen het bij regieverpleegkundige  gewenste opleidingsniveau te hebben. MBO opgeleiden, inservice opgeleiden al dan niet met vervolgopleiding en ook HBO-V’ers. De enige groep die dit laatste niet hoeft te doen zijn de HBO-V ‘ers die opgeleid zijn na 2012 toen deze opleiding op het gewenste niveau is gebracht. Het jaartal 2012 is arbitrair en ruimhartig gekozen door de Minister. 2016, het jaar waarin alle HBO-V opleidingen volgens het nieuwe curriculum zijn gaan werken zou verdedigbaar zijn.

De functie regieverpleegkundige bestaat op dit moment alleen in experimentele vorm. Hoe de functie er precies uit gaat zien, hoe deze in het kader van het FWG systeem gewaardeerd gaat worden en hoeveel regieverpleegkundigen er gaan komen in verhouding met “gewoon” verpleegkundigen is ook nog lang niet duidelijk. Hier hebben werkgevers nog veel aan te doen.

Hier komen we op een ander punt waarover de bond bezorgd is: zijn er straks voldoende functies waarin de regieverpleegkundige straks bij herregistratie kan aantonen dat hij of zij niet alleen voldoende is opgeleid maar ook werkzaam is in de functie van regieverpleegkundige. Of de arbeidsmarkt voorziet in voldoende banen voor de straks op niveau regieverpleegkundige opgeleiden is voor FNV Zorg en Welzijn nog de vraag. Ook op dit punt eisen wij van werkgevers meer duidelijkheid.

HBO-V ‘ers die voor 2012 zijn opgeleid hoeven zich niet noodzakelijk bij te scholen. Wel moeten ze om in het register regieverpleegkundige te blijven een toets afleggen. En natuurlijk een functie op niveau regieverpleegkundige. Daarmee krijgen de voor 2012 opgeleide HBO-V-ers de lichtste vorm van  opleidingsbewijslast van alle verpleegkundigen.

Bedenk daarbij dat het onderscheid in functioneren / functies tussen HBO-V ‘ers en inservice / inservice + opgeleiden sinds de oprichting van de HBO-V ’s in 1972 nagenoeg onzichtbaar is gebleven. Beide groepen oefenen dezelfde functies uit.

Toetsen en scholen

FNV Zorg & Welzijn heeft inmiddels het voorstel gedaan om ook de inservice + opgeleiden te toetsen die in het register regieverpleegkundige willen worden opgenomen.

Extra scholing of bijscholing zal dan maatwerk moeten zijn gericht op het behalen van het vereiste niveau. Wat betreft FNV Zorg & Welzijn maar ook CNV, NU’91, V&VN en BOZ (gezamenlijke werkgevers) mag de scholing maximaal 1 jaar duren, moet maatwerk en dus flexibel zijn waarbij via EVC (eerder verworven competenties) vrijstellingen kunnen worden toegepast.

Geen brede en langdurige opleiding dus tenzij betrokkene alsnog het volledige HBO-V diploma wil behalen.

Hoe een toets en opleidingstraject eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Wij willen wel betrokken blijven van de uitwerking van deze onderwerpen en willen verpleegkundigen uit eigen kring bij het ontwerp van toets en scholing betrekken.

Met bovenstaande kan worden vastgesteld vast dat van devaluatie van het HBO-V diploma behaald voor 2012 geen sprake is.

En dat FNV Zorg & Welzijn vanaf het begin samen met CNV Zorg & Welzijn, devaluatie van het inservice + diploma hebben kunnen voorkomen. ​

Draagvlak

FNV Zorg & Welzijn heeft keer op keer aangegeven dat de operatie “BIG II” alleen dan succesvol kan zijn als er een breed draagvlak is. Niet alleen omdat verpleegkundigen het verdienen dar er zorgvuldig met hun belangen wordt omgesprongen maar ook omdat elke verpleegkundige met of zonder regiefunctie hard nodig is en -blijft. Daarom: betrek de verpleegkundigen bij de discussie over opleiden naar de wettelijke kwalificaties. Met ruimte voor vrijstellingen. En zorg voor voldoende loopbanperspectief.

Dit standpunt zullen wij blijven uitdragen.

Als het goed is komt VWS op korte termijn met een toelichting en nadere uitleg naar aanleiding van de brief van de minister. Hierin komt onder meer te staan wat dit besluit betekent maar ook wat het niet is en wat er allemaal nog geregeld en uitgewerkt moet worden.

 

Geplaatst in Radboudumc - nieuws.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *