Nieuwsbrief 11 2018

Nieuwsbrief november 2018

Best FNV lid,

Hier de nieuwsbrief van de FNV voor al haar leden binnen de Radboud Universiteit.
Kopieer en verspreid hem naar hartenlust: zo zien je collega’s wat het belang van een vakbond is en sluiten zich bij ons aan!

Wat vind je in deze nieuwsbrief:

  1. Onze nieuwe cao, begrijpelijk uitgelegd
  2. Update WO in Actie
  3. Werkdrukplannen, merk je al iets?
  4. Pilot Vitaliteitspact: iets voor jou?
  5. Dividendbelasting afgeschaft, maar gaat het geld alsnog naar het bedrijfsleven?
1 Onze nieuwe cao begrijpelijk uitgelegd

Op 30 juni 2018 hebben de VSNU en de vier vakbonden onze nieuwe cao afgesloten.  De cao heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. De nieuwe salaristabellen per 1 mei 2018 en 1 februari 2019 zijn hier beschikbaar.

Op deze website Caouniversiteiten vindt je de hoofdlijnen van de Cao Nederlandse Universiteiten 2017-2019. Welke cao-afspraken gelden voor jou als medewerker van de Radboud  universiteit? De belangrijkste informatie over arbeidsvoorwaarden, persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd, veilig en gezond werken, je dienstverband en pensioen zie je hier op een rij gezet. Eenvoudig en overzichtelijk.

Disclaimer: in oktober wordt de website geactualiseerd op basis van de nieuwe Cao Nederlandse Universiteiten 2017-2019. Begin november kan je er terecht voor de actuele publieksvriendelijke versie van de cao.

Volledige cao

De informatie over de cao op deze website is niet volledig. Je kunt er daarom geen rechten aan ontlenen. Wil je de volledige cao-tekst lezen? Download dan de Cao Nederlandse Universiteiten of klik door op de betreffende cao-artikelen waar naar verwezen wordt op de website.

2 WO in Actie laatste nieuws!

Iedere woensdag van 12.30u-12.45u komen allen die het initiatief van WO in actie ondersteunen bij elkaar in het Huijgensgebouw, boven de portier.

Waar gaat het om?

WO in actie heeft kort gezegd twee eisen:

  • Afschaffing van de ‘doelmatigheidskorting’ afgesproken in het regeerakkoord als gevolg van eerdere tekorten op de onderwijsbegroting,
  • Herstel van de overheidsbijdrage naar het niveau van 2000 = jaarlijks 1,15 miljard erbij.

Ons CvB ‘heeft sympathie voor de actie’:

Radboud Universiteit: Ga gerust protesteren, maar we steunen de actie niet

NIJMEGEN – Docenten en studenten aan de Radboud Universiteit mogen gerust een dagje gaan actievoeren tijdens een landelijk protest van WOinActie tegen de krappe kas van het hoger onderwijs. Dat zei het College van Bestuur van de Radboud Universiteit maandag tijdens de Gezamenlijke Vergadering. Ergens in december komt een protest in Den Haag. Een exacte datum is nog niet bekend. lees meer: https://www.gelderlander.nl/nijmegen/radboud-universiteit-ga-gerust-protesteren-maar-we-steunen-de-actie-niet~a50dca9c/

3 Werkdruk: werkplan vermindering werkdruk: merk je al iets?

Afgelopen juni heeft de Werkgroep Werkdruk Radboud Universiteit haar plan gepubliceerd om de veel te hoge werkdruk te lijf te gaan.

Twee van de acties die in september 2018 ondernomen zouden worden zijn:

Merk je hier al iets van? Breng je stem uit!

4 Vitaliteitspact

In de nieuwe CAO-NU zijn vakbonden en de VSNU (de universiteiten) een vitaliteitspact overeengekomen. Zij willen daarmee bereiken dat werknemers gezond en vitaal de eindstreep (de AOW) halen. De vrijkomende formatie wordt benut voor in- en doorstroom.

In de nieuwe CAO-NU zijn vakbonden en de VSNU (de universiteiten) een vitaliteitspact overeengekomen. Zij willen daarmee bereiken dat werknemers gezond en vitaal de eindstreep (de AOW) halen. De vrijkomende formatie wordt benut voor in- en doorstroom.

Medewerkers van universiteiten kunnen vanaf 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd minder gaan werken. Het gaat hier om 0,2 fte of 0,4 fte minder (bij een volledige arbeidsduur) tegen een salaris van 85% respectievelijk 70% van het oorspronkelijke salaris met behoud van de volledige pensioenopbouw, waarbij de gebruikelijke premieverdeling tussen werkgever en werknemer van toepassing blijft. Het aantal vakantie-uren per jaar wordt teruggebracht naar het wettelijk minimum zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek over het resterend aantal werkdagen.

De vitaliteitspact is een proef, dus de regeling geldt voorlopig alleen als je hiermee aanvangt tussen 1 januari  2019 en 1 juli 2020 en duurt tot je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt.

De regeling staat in principe open voor medewerkers die aan de voorwaarden voldoen:

  • Vanaf 5 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd
  • Tenminste 10 jaar in dienst
  • Geen verlofstuwmeer (CAO-NU, artikel 5.5) of gebruik van (oude) seniorenregeling (CAO-NU, artikel B20)

·         De medewerker levert alle bovenwettelijke vakantie uren in en krijgt hiervoor een lager aangepast aantal uren terug

·         De regeling geldt ook voor deeltijders, weliswaar met een bodem van 16 uur

·         Bij zwaarwegende bedrijfsbelangen kan het verzoek worden afgewezen

·         Indien de afdeling/dienst vindt dat de werkdruk hiermee te hoog wordt voor de collega’s, kan het verzoek worden afgewezen

Let op: alle universiteiten moeten vóór 1 januari 2019 dus in overleg met de leden in het Lokaal Overleg een regeling gemaakt hebben.

 

5 Dividendbelasting afgeschaft, maar gaat het geld alsnog naar het bedrijfsleven?

Samen voor een sociaal Nederland
De aanhouder wint, niet de aandeelhouder
Op naar 10 november!

De afschaffing van de dividendbelasting hangt in de lucht en nu is het tijd voor de volgende stap. We kunnen het niet laten gebeuren dat het kabinet die twee miljard alsnog, via een omweg, ten goede laat komen aan de grote bedrijven die toch al steeds minder belasting betalen.

Samen kunnen we voorkomen dat de grote bedrijven bepalen waar de 2 miljard euro jaarlijks heengaat. Voor ons is het duidelijk: die twee miljard moet naar de mensen, zodat de welvaart eerlijker en socialer verdeeld wordt in Nederland.

De afgelopen weken bleek al dat de mensen in Nederland boos zijn. Boos op het plan om de dividendbelasting af te schaffen. Boos dat de lonen in de publieke sector al jarenlang achterblijven en dat de werkdruk alleen maar toeneemt. Boos dat er te weinig gedaan wordt om iedereen mee te laten profiteren van de economische groei.

WIJ EISEN ONS GELD OP !

Wij hebben weten te voorkomen dat het kabinet een jaarlijks cadeau van 2 miljard euro kon geven aan de multinationals en buitenlandse aandeelhouders via het afschaffen van de dividendbelasting. Wij eisen nu het geld op dat het kabinet aan de aandeelhouders cadeau wilden doen.

Als je lid bent van de FNV krijg je een gratis treinkaartje, meld je aan op de site: https://www.fnv.nl/over-fnv/ons-werk/acties-campagnes/stop-afschaffing-dividendbelasting/

Hartelijke groet, ook namens
Hans Elvers, voorzitter BLG FNV

Elizabeth van Wensveen
Vakbondsfunctionaris FNV-RU

Geplaatst in Radboud universiteit – nieuwsbrief.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *