Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief oktober 2018.

Beste FNV leden,

Deze nieuwsbrief heeft weer eens een andere lay-out: dat houdt ons allemaal wakker, nietwaar?
Ik heb een aantal interessante onderwerpen voor je. Wil je, voor je collega’s, alsjeblieft deze nieuwsbrief uitprinten en opvallend ophangen of verspreiden? Reden: zie punt 5!

Namens de BLG en haar voorzitter Hans Elvers wens ik jullie veel leesplezier.
Elizabeth van Wensveen, Vakbondsfunctionaris FNV RU.

Wat vind je in deze nieuwsbrief:

  1. Ontwikkelingsdagen, wat zijn dat? Kan ik daar wat mee?
  2. Vitaliteitspact, iets voor mij?
  3. BLG, wat is dat eigenlijk?
  4. #WO in actie op de RU campus! Haal je rode vierkantje
  5. Werkgevers willen een sterkere vakbond. Iets voor je collega?

 

1 Ontwikkelingsdagen, wat zijn dat?

Een baan voor het leven behoort, zowel vanuit de werkgever als de werknemer, steeds meer tot het verleden. Een leven lang leren, employability en duurzame inzetbaarheid zijn de termen van deze tijd. Hoewel precieze definities verschillen komt het op hetzelfde neer: gemotiveerd en gezond willen en kunnen blijven ontwikkelen en werken. Dit vraagt van zowel werkgever als van de werknemer een actieve houding in het scheppen en benutten van voorwaarden. In veel cao’s zijn al voorwaarden aanwezig om die duurzame inzetbaarheid handen en voeten te geven.

Zo kent de cao Nederlandse Universiteiten ontwikkelingsdagen, minimaal 2 per jaar. Deze dagen zijn bedoeld voor het vergoten van de duurzame inzetbaarheid. Je kunt de dagen gebruiken voor verschillende activiteiten zoals een cursus, snuffelstages, bezoeken van congressen, workshops of seminars. Ook voor vrijwilligerswerk, mits met een ontwikkelcomponent, zouden deze dagen benut kunnen worden.

In overleg met je leidinggevende kan je ze ook sparen. Heb je je ontwikkelingsdagen nog niet gebruikt? Maak afspraken met je leidinggevende.

 

2 Vitaliteitspact

Universiteiten maken het mogelijk om vanaf 5 jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd minder te gaan werken. Het gaat hier om 0,2 fte of 0,4 fte minder (bij een volledige arbeidsduur) tegen een beloning van 85% resp. 70% van het oorspronkelijke salaris. De pensioenopbouw wordt hierdoor niet beïnvloed.

In de cao-NU 2016-2017 hebben partijen afspraken gemaakt over maatregelen om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te faciliteren. Een verdere uitwerking hiervan is het Vitaliteitspact 2019 voor universiteiten. Partijen beogen hiermee werknemers in staat te stellen gezond en vitaal tot de AOW te blijven werken. De vrijkomende formatie wordt benut voor in- en doorstroom. Deze afspraak biedt werknemers de mogelijkheid om vanaf 5 jaar voor de AOW gerechtigde leeftijd 0,2 fte of 0,4 fte minder te gaan werken (bij een volledige arbeidsduur) tegen een salaris van 85% respectievelijk 70% van het oorspronkelijke salaris met behoud van de volledige pensioenopbouw, waarbij de gebruikelijke premieverdeling tussen werkgever en werknemer van toepassing blijft. Het aantal vakantie-uren per jaar wordt teruggebracht naar het wettelijk minimum over het resterend aantal werkdagen.3 Uitgangspunt van de regeling is dat deze budgetneutraal wordt uitgevoerd en dat uitvoering van de regeling niet leidt tot een onevenredige toename van de werkdruk. De regeling wordt daarom vooralsnog voor een beperkte periode ingevoerd, vanaf 1 januari 2019 tot 1 juli 2020. Cao-partijen evalueren de regeling tussentijds voor het einde van de looptijd van deze cao op in ieder geval budgetneutraliteit, effecten op de in- en doorstroom en op de werkdruk. Voor 1 juli 2020 volgt een definitieve evaluatie.

Wil je meer weten: klik hier, of neem voor precieze berekeningen contact op met je Personeel Adviseur.

 

3 BLG, wat is dat eigenlijk?

BLG staat voor Bedrijfs Leden Groep. Dus alle leden van de FNV van de Radboud Universiteit en het RadboudUMC vormen samen onze BedrijfsLedenGroep. Deze groep heeft een bestuur van leden die werkzaam zijn aan onze Radboud, aangevuld met adviseurs, mensen die bij de Radboud gewerkt hebben. Aan deze bestuurstafel komen allerlei FNV-lijnen bij elkaar: onze mensen uit OR, OC, LAC (Landelijke Advies Commissie) LOC (Lokaal Overleg). Het BLG bestuur wordt voorgezeten door Hans Elvers.

Waar hebben we het over? We zorgen dat in alle overlegorganen zoveel mogelijk één FNV geluid gehoord wordt, signaleren problemen en bereiden verkiezingen voor.

Als je nieuwsgierig geworden bent: neem contact op met onze vakbondsfunctionaris Elizabeth van Wensveen vakbondsfunctionarisfnv@ru.nl voor meer info. En misschien wil je uiteindelijk wel de gelederen van ons BLG-bestuur versterken!

 

4 #WOinactie op de RU campus

Vorige week maandag voerde #WOinactie actie bij ons op de campus. In Trouw verscheen er een artikel over. De teneur was dat er weinig mensen op de been waren omdat iedereen het te druk heeft.

Wil je de actie #WOinactie ondersteunen zonder dat je werkdruk nog verhoogd wordt: speldt een rood vierkantje op. Bij mijn kantoor TvA 1.00.12 hangt een zakje met rode vierkantjes. Op onze facebookpagina de link naar het artikel in Trouw. Evenals op onze website. 
Sowieso is het leuk om even op deze social media te kijken, en ons te liken.
Hier ook de rechtstreekse link naar het artikel in Trouw.

 

5 Werkgevers willen een sterkere vakbond

Werkgeversvereniging AWVN wil een sterkere vakbond. Ze willen het lidmaatschap van een vakbond promoten. Waarom?

‘Werkgevers hebben een tegenkracht nodig. Het is belangrijk dat arbeidsvoorwaarden die vakbonden met werkgevers afspreken, breed worden gedragen. Daarvoor moeten vakbonden veel mensen vertegenwoordigen. Het is denkbaar dat werknemers bij ondertekening van hun contract een proeflidmaatschap van een vakbond naar keuze krijgen. Werkgevers moeten uitgebreid informatie verstrekken bij jet aantrekken van mensen over het belang van een sterke vakbond’. Lees hier het hele artikel in Trouw.

Ze hebben wel een punt vind ik! Dus: misschien is er een collega die zich bij een vakbond wil aansluiten?

 

Elizabeth van Wensveen
2 oktober 2018

Geplaatst in Radboud universiteit – nieuwsbrief.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *