Home

FNV Radboud Universiteit en Radboudumc.
‘Omdat wij geloven in de kracht van SAMEN’.

Als werknemer van de Radboud Universiteit of het Radboudumc krijg je in je loopbaan te maken met onderwerpen die je arbeidsvoorwaarden raken. Zaken waarvan jij denkt: dat zou beter moeten. Denk aan betere arbeidsomstandigheden of loopbaanmogelijkheden. Of afspraken over het terugdringen van ziekteverzuim door werkdruk. Hoe zit het dan met je rechten? Hoe zou je invloed uit kunnen oefenen?

Wij zijn FNV Radboud Universiteit-Radboudumc. Eén vakbondsteam, ook wel bedrijfsledengroep (BLG) genoemd. Verbonden aan zowel de Radboud Universiteit als het Radboudumc. We inventariseren bij leden wat er op individueel en collectief niveau op de werkvloer speelt en brengen dit, namens de leden, onder de aandacht bij de Radboud Universiteit/Radboudumc. Dit doen wij via het bestuur van de BLG. Hoe meer mensen zich bij ons aansluiten, hoe sterker ons team en hoe sterker de (onderhandelings)kracht van het BLG-bestuur bij de Radboud Universiteit/ Radboudumc. Dat betekent meer invloed op onderwerpen die ons werk direct raken. Jouw werk. Jouw arbeidsvoorwaarden. Zaken die er toe doen. Daarom moeten we blijven bouwen aan een sterke stem. Dat doen we met elkaar. En vooral voor elkaar. Maar altijd samen. Doe jij mee?

Een lidmaatschap biedt nog meer voordelen. Het BLG-bestuur biedt namelijk ook individuele belangenbehartiging. Denk aan advies bij individuele vragen over je rechtspositie of loopbaanmogelijkheden.

Nijmegen heeft ook een lokaal FNV vakbondshuis: https://lokaalfnv.nl/regio/nijmegen